mercredi 13 avril 2011

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Palestijnse Gevangenen (17 April 2011)


Manifestatie aan de Europese Commissie
Rond Punt Schuman, Brussel, België
Vrijdag 15 April · 12 – 14 uur

Georganiseerd en gesteund door :

Alliance for Freedom and Dignity (AFD Belgique http://www.afdbelgium.org/afd/), Arab Commission for Human Rights-Commission arabe pour les Droits humains (ACHR http://www.achr.eu/), Association des Familles & Ami(e)s des Prisonniers – Vereniging van Families & Vrienden van Gevangenen (AF&FA), Barnard-Boecker Centre Foundation (http://www.bbcf.ca/index.php), CAPJPO-EuroPalestine (http://www.europalestine.com/), Comité Action Palestine ( www.comiteactionpalestine.org), Comité BDS-ULB, Comité Verviers Palestine, Coordination de l'Appel de Strasbourg ( www.eutopic.net/coordination), Egalité (http://www.egalite.be/), Egalité Sans Guillemets asbl (ESG asbl), Free Gaza Movement (Belgium http://www.freegaza.org/), General Union of Palestinian Students (GUPS Belgium http://www.gups.org/ ), Gents Actie Platform Palestina (GAPP http://www.gentsactieplatformpalestina.be/), International Solidarity Movement France (ISM) ( http://www.ism-france.org/), International Solidarity Movement Gaza (ISM) (http://www.palsolidarity.org/), Links Ecologisch Forum (LEF) - Forum Gauche Ecologie (FGE) (www.lef-online.be),
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR, http://www.lcr-lagauche.be/), MCPalestine (http://mcpalestine.canalblog.com/), Palestina Solidariteit (http:// www.palestinasolidariteit.be), Stichting Palestijnse vrouwen in Nederland, Stichting Talliq - Recht voor Palestijnse kinderen (http://www.talliq.nl/ ), Stop de Bezetting (http://www.stopdebezetting.com/), Ufree - The European Network to support the Rights of the Palestinian Prisoners ( http://www.ufree-p.net/ ), Unie van Arabische Studenten (UvAS) (http://arabstudentsleague.blogspot.com/),

Contact:
Luk vervaet (vervaetluk@gmail.com) en Marijke Kruyt (merelzang@hotmail.com)


Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Palestijnse gevangenen, manifesteren we voor de Europese Commissie om een Europees standpunt te eisen :

1. Voor de vrijlating van alle Palestijnse politieke gevangenen!
Sinds 1967 werden zo'n 700.000 Palestijnen gearresteerd en / of opgesloten in Israëlische gevangenissen en detentiecentra. Onder hen, ongeveer 10.000 vrouwen.
Dit betekent dat zowat 20% van de totale bevolking en 80% van alle Palestijnse volwassen mannen onder de een of andere vorm in gevangenschap werden geplaatst.
Volgens recente cijfers (1 februari 2011) zitten er nu 5.834 Palestijnen in de gevangenis. 798 van hen zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. 330 van hen zaten al in hechtenis van voor de Oslo-akkoorden (1993). 95 onder hen zitten al meer dan 20 jaar opgesloten. Onder de gevangenen bevinden zich meer dan 40 politieke leiders: een derde van het Palestijnse parlement en een kwart van het Palestijnse kabinet zit in een Israëlische gevangenis.

2. Voor de stopzetting van de wrede en discriminerende behandeling waaraan vrouwelijke Palestijnse gevangenen worden onderworpen tijdens hun ondervraging en opsluiting.
Hier onder verstaan we : seksueel en emotioneel geweld, lijfstraffen, vernedering en mishandeling, lijfelijke fouillering, ontzeggen van de specifieke gezondheidszorg voor vrouwen, ontzeggen van onderwijs en instellen van een verbod voor de familie om op bezoek te komen. Dit is in strijd met het internationaal recht en moet onmiddellijk stoppen.
Van de 5834 Palestijnse gevangenen, zijn er 36 vrouwen (1 februari 2011), waarvan 8 moeders. 2 vrouwen zitten in isoleercellen. De vrouwelijke Palestijnse gevangenen zitten in drie Israëlische gevangenissen: Damon (18 gevangenen), Hasharon (Tel Mond) (17 gevangenen, die gevangenis heeft een isoleringsafdeling voor politieke gevangenen), de Neve Tirza Gevangenis (Ramle) (1 gevangene).
Twee gevangenissen waarin de vrouwen worden vastgehouden bevinden zich buiten de sinds 1967 bezette gebieden, hetgeen opnieuw een flagrante aanfluititng is van de Conventie van Genève.
De penitentiaire administratie blijft de vrouwelijke Palestijnse gevangenen vernederen door hen te dwingen zich uit te kleden voor de gevangenisbewakers. De vrouwelijke Palestijnse politieke gevangenen worden opgesloten in dezelfde afdelingen als de Israëlische delinkwenten van gemeen recht, beschuldigd van moord, diefstal, drugsgebruik of prostitutie. De pentitentiaire administratie probeert de eenheid van de Palestijnse gevangenen te breken door hen af te zonderen van de buitenwereld en door het beletten van bezoek van familieleden. Sommige vrouwelijke Palestijnse gevangenen werden gearresteerd om op die manier druk uit te oefenen op hun echtgenoten.

3. Voor de stopzetting van de opsluiting van kinderen!
Israël houdt 221 Palestijnse kinderen (tussen 12 en 18 jaar) gevangen (Defence for Children International, maart 2011). Bovendien werden 75 kinderen onder huisarrest geplaatst, meestal in Jeruzalem en de omliggende dorpen. Tussen oktober 2000 en april 2009 werden ongeveer 6700 Palestijnse kinderen tussen de 12 en 18 jaar gearresteerd. Voor het Israëlische rechtssysteem wordt een Palestijnse jongere van 16 als een volwassene beschouwd, terwijl dit voor een Israëlische jongere pas geldt vanaf 18 jaar.

4. Neen aan de administratieve detentie !
10% van de gevangenen zitten in "administratieve detentie".
Tot "administratieve detentie" kan worden besloten door een militaire commandant van de bezettingstroepen omwille van "veiligheidsredenen". Een administratieve aanhouding kan 6 maand duren, maar deze periode kan voor onbepaalde tijd worden verlengd.

5. Stop de fysieke en psychische marteling van gevangenen!
Recht voor de gevangenen uit Gaza om bezoek te ontvangen van hun families!
Sinds juni 2007, heeft Israël aan alle inwoners van Gaza verboden om hun gevangen familieleden in Israël te bezoeken. De 676 inwoners van Gaza die momenteel vastzitten in een Israëlische gevangenis hebben op die manier al meer dan drie jaar en een half geen bezoek meer ontvangen. Gedetineerden in Gaza, van wie velen in de gevangenis zitten voor onbepaalde tijd en zonder proces, zijn zo onderworpen aan een virtueel isolement, omdat zij over het algemeen geen toelating krijgen om met hun familie te communiceren via de telefoon of internet, en ze enkel af en toe een brief mogen sturen naar hun familie. Gevangenen hebben slechts beperkte toegang tot de basisvoorzieningen in de gevangenis - zoals kleding en geld - omdat de bezoeken vaak de enige manier zijn om ze te krijgen. Het overmaken van geld aan een gevangene door advokaten is verboden; de Israëlische gevangenisautoriteiten staan alleen toe aan familieleden om de gevangenen geld te bezorgen, maar dat is dus onmogelijk.

http://amman.web-log.nl/amman/2011/04/internationale-dag-voor-de-palestijnse-gevangenen-17-april-.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire