dimanche 22 mars 2020

L'association d'ex-détenus "eran, eraus ... an elo?" demande au ministre de la justice luxembourgeoise des mesures pour limiter les conséquences du COVID-19 dans les prisons (en luxembourgeois, français et allemand)

eran, eraus … an elo ? 
9a boulevard prince Henri 
1724 Luxembourg eran_eraus_an_elo@yahoo.com Etat de crise … och am Prisong! 


Mir wëllen hei keng onnéideg Panik verbreeden, mir mengen awer, dass dëse spezielle Moment vum COVID19 nach méi staark am Prisong muss berécksiichtegt ginn. An eisen Nopeschlänner gi sech am Moment ganz vill Gedanken em d’Situatioun vun de Prisonéier gemaach a mir wëllen, dass och hei zu Lëtzebuerg déi richteg Mesurë geholl ginn. 

Interne Mesuren am Prisong: 
  
Et si jo schonns puer Mesurë getraff gi vun der Administration pénitentiaire déi jo och an de Communiquéë vum 13/03/20 a vum 18/03/20 matgedeelt goufen. 

Am Groussen am ganze begréisse mir dës Mesuren déi getraff gi sinn. Trotzdeem wëlle mir bëssi méi am Detail op d’Konsequenze vun dëse Mesuren agoen. 

Ee vun de Problemer, deen sech stellt ass, dass eng grouss Zuel vu Prisonéier vun elo un wäert ganz isoléiert musse liewen : keng Aarbecht, kee Sport, keng Visitten, usw. 

An deem Kontext begréisse mir et ausdrécklech dass d’Salairë wieder bezuelt gi an all deenen Ateliere wou elo net méi dierf geschafft ginn. 

Mir begréisse och besonnesch déi Mesure déi ergraff gi si fir dass d’Prisonéier iwwert Skype de Kontakt mat hire Famillje kënne weiderfeiere – well awer soss keng Visitte méi méiglech sinn a bestëmmt och net all Familljemember Skype doheem huet, fuerdere mir, dass d’Telefonéieren esou laang gratis ass, bis dass d’Visiten erem erlaabt gin. Daat fuerdert och déi franzéisch ‘Contrôleur général des lieux de privation de Liberté’ an engem Communiqué vum 17/03/20 : ‘ (…) la gratuité du téléphone pendant la période de la crise sanitaire’. 

Dës extrem Situatioun, gekoppelt mat der Angscht fir den COVID-19 ze kréien, dréckt natierlech op d’Stëmmung vun den Prisonéier. Et ass also am Moment wichteg fir déi richteg Moossnamen ze ergräifen an déi och richteg ze kommunizéieren. 

Mir sinn zwar nach (hoffentlech) weit vun italienesche Verhältnisser ewech, mee an engem Spiegel Artikel  heescht et : ‚ (…) Denn was passieren kann, wenn Gefangene mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind, zeigte sich jüngst in Italien. Dort starben bei Gefängnisrevolten mindestens sechs Menschen – zuvor war verkündet worden, dass die Insassen keinen Besuch von Angehörigen mehr empfangen dürften.‘ 

Wéi d’Situatioun am Moment am Prisong ass, spigelt sech gutt am folgendem Dokument zréck : Communiqué commun du 17/03/20 de 5 associations  : ‘Si le confinement imposé à la population générale peut être en partie adouci par les moyens de communication moderne, rappelons que les détenus ne peuvent utiliser Internet et ont un accès restreint au téléphone : pour eux – la grande majorité – qui ne bénéficient pas encore d’un téléphone fixe en cellule, ils dépendent du personnel pénitentiaire pour accéder aux cabines 
  
placées sur les coursives ; et pour tous, ces appels ont un coût important, qui limite de fait leur capacité à prendre des nouvelles de leurs proches.’ 

Weider heescht et an dësem Text: ‚A la promiscuité en cellule s’ajoute la multiplication des contacts à l’occasion des promenades ou des douches collectives. Malgré cela, les détenus n’ont pas le droit de porter des masques ; ils n’ont, pour la plupart, pas de gants ; le gel hydro-alcoolique leur est refusé, l’alcool étant interdit en détention. Par ailleurs, les contacts entre détenus et personnel pénitentiaire sont inévitables – alors que surveillants, eux aussi, rapportent manquer de matériel de protection.’ 

Mir wëllen an dësem Kontext froe wéi d’Situatioun zu Lëtzebuerg ass : hunn d‘Prisonéier d’Méiglechkeete fir Maske respektiv Händchen ze kréien ? Ass et méiglech, dass all Prisonéier eng Fläsch mat desinfizéier Gel kritt? An wéi ass d’Equipement vun de Giischtercher fir een Ausbreede vum COVID-19 ze verhënneren? 

Ze Bedenke muss een, dass et bei de Prisonéier vill Persoune mat Drogeproblemer sinn an, dass et och relativ vill al Persounen am Prisong gëtt – et gëtt jo zeguer nogeduecht eng Geriatrie op Schraasseg ze bauen. Dat bedeit jo ganz kloer, dass hei vill vulnérabel Persounen op ganz enkem Raum zesumme liewen. 

An dësem Spiegel-Artikel heescht et wieder: ‚Viele seien drogenabhängig, teilweise gar schwer körperlich geschädigt. Für sie stelle eine Infektion ein großes Risiko dar.‘ 

Mir wëllen drop hiweisen, dass een Ausbreede vum COVID-19 sécherlech ganz schlëmm Konsequenze fir déi spezifesch Populatioun aus dem Prisong hätt. 

Mir géifen  begréisse wann méi géif iwwert dat medezinescht Equipement vum CPL kommunizéiert géif gi : wéi ass den CPL equipéiert an organiséiert fir esou engem Extremfall ze begéinen? Mir froen eis ob et Beotmungsmachinen am CPL ginn? Falls net, froen mir eis ob een Prisonéier dat selwecht Recht huet am CHL traitéiert ze gi wéi eng aner Persoun? 

Ausserhalb vum Prisong: 

Mir kënnen eis Situatioun zu Lëtzebuerg net direkt mat der Situatioun am Frankräich vergläiche – mir leiden net ënnert der selwechter ‚surpopulation‘ wéi an eisem Nopeschland. Trotzdeem muss an dëser Pandemie Zäit ALLES ënnerholl gi fir de Prisong esou eidel wéi méiglech ze kréien. Eiser Meenung dierf zum Beispill keng Zell am Moment duebel beluecht sinn – nëmmen esou ass et méiglech eng Katastrophe zu Schraasseg ze verhënneren. 

Am Frankräich an Däitschland sinn d'Autoritéite sech dëser Problematik voll bewosst : 

Communiqué du 17 mars 2020 du mars 202 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté : Situation sanitaire des prisons et centres de rétention administrative : ‘Le CGLPL demande la prise de mesures immédiates et concrètes pour la protection des personnes privées de liberté :  (…) Leur sécurité n’est plus garantie ; l’administration manquera donc à son obligation de protéger les personnes qu’elle a placées sous sa garde si elle ne prend pas d’urgence les mesures nécessaires. C’est pourquoi le GGLP recommande de réduire la population pénale (…) en proposant, adoptant ou suscitant toute mesure utile pour favoriser les sorties de prison et limiter les entrées.’ 

Communiqué commun du 17/03/20 de 5 associations  : (…) il faut aujourd’hui permettre à un maximum de personnes de sortir immédiatement de ce vase clos. Il est aujourd’hui urgent, pour limiter les risques de crise sanitaire en détention, de réduire drastiquement le nombre de personnes détenues (…).  
o Il faut d’abord limiter le nombre des entrées : privilégier les peines alternatives à l’incarcération et le placement sous contrôle judiciaire à la détention provisoire, différer la mise en exécution des peines de prison (…).  
  
o En parallèle il faut impérativement faire sortir de prison toutes les personnes qui peuvent l’être. Des instructions devraient être données aux parquets afin de systématiser et généraliser les mesures déjà prévues par la loi : libérer sous contrôle judiciaire les personnes prévenues, multiplier les aménagements de peine et anticiper la libération des personnes en fin de peine, suspendre les peines pour raison médicale des personnes les plus vulnérables . Des disposition exceptionnelles pourraient par ailleurs être prises en plus de ces mesures : augmentation des réductions de peine, examen des demandes de libérations sous contrainte sans réunion de la commission d’application des peines, loi d’amnistie, etc. 

Car l’emprisonnement constitue un risque sanitaire qui met aujourd’hui en danger la vie de ceux qui y sont condamnées et de ceux qui les accompagnent.’ 

De franséische Justizminister huet sech dëse Fall schonn zu Hierze geholl a Folgendes ordonéiert: 

Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19’ du 14/03/20 : ‘le ministère esquisse une adaptation de sa politique pénale aux circonstances exceptionnelles du moment. Il est d’abord demandé aux magistrats du parquet de limiter les déferrements et les gardes à vue aux affaires les plus graves ou aux cas indispensables, en termes de sûreté ou d’ordre public. Certaines enquêtes seront mises entre parenthèses, et des interpellations repoussées à plus tard. Des mesures de contrôle judiciaire, comme le pointage aux commissariat, pourront être assouplies. (…) Enfin, pour ce qui est de l’exécution des peines, l’exécution de mandats devra être limitée, celles des courtes peines pourra être différée, et les détenus condamnés auxquels il reste moins d’un an à purger pourront être libérées « pour motif grave, d’ordre médical, familial, professionnel ou social »’. 

Mee och an Däitschland geschéie Saache wou ee viru puer Deeg nach net fir méiglech gehale hätt: 

Extraiten aus dem Artikel  vum ‚Der Spiegel‘  :  

Viele Täter müssen Freiheitstrafen nicht mehr antreten, Arrestanstalten schließen: In den Gefängnissen der Republik geht die Angst vor dem Virus um – doch eine Infektion wird sich kaum vermeiden lassen. 
In Nordrhein-Westfalen (…) müssen jugendliche Täter ihren Arrest nicht mehr antreten. In RheinlandPfalz schloss die Jugendarrestanstalt Worms bis auf weiteres, alle Heranwachsende, die dort einsaßen, kamen von einem auf den nächsten frei. (…) In Sachsen-Anhalt machte die Jugendarrestanstalt Halle dicht (…). 

Mir froen an dësem Kontext d’Justizministesch op esou eng Mesure och fir d‘UNISEC a Fro kennt? A wann net, wat sinn Grënn fir hei anescht ze handele wéi eis dätsch Noperen? 

Berlin geht sogar noch einen Schritt weiter. Freiheitsstrafen von weniger als drei Jahren müssen dort aktuell nicht angetreten werden. Sie sollen erst wieder ab Mitte Juli vollstreckt werden. 
Iran wiederum ging den umgekehrten Weg, um die Pandemie in den Haftanstalten einzudämmen – und wohl auch Aufständen vorzubeugen. Ein Justizsprecher gab am Dienstag in Teheran bekannt, die Regierung habe 85.000 Häftlinge vorübergehend freigelassen. Grund sei der Ausbruch des Coronavirus, sagte Ebraim Raisi, der Oberste Richter des Landes. 

Wann also zeguer ee Land wéi den Iran et fäerdeg bréngt am Moment raisonnabel Mesuren z’ergräife fir eng Pandemie am Prisong z‘évitéieren, da sinn mir der Meenung, dass dat och zu Lëtzebuerg méiglech misst sinn. 

Mir fuerderen also eis Justizministesch Sam Tanson heimadder ganz vehement op, sech un eisen Nopeschlänner z’inspiréieren a ganz schnell Mesuren z’ergräife fir eng ‚crise sanitaire‘ zu Schraasseg z’evitéieren. 

 eran, eraus … an elo ? 
  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire